Het gebruik van afbeeldingen


Het is bekend dat sociale media posts beter bekeken worden, wanneer ze een afbeelding bevatten. Voor een website of blog zijn afbeeldingen essentieel. 
Hoe kom je nu aan foto’s voor je sociale media posts of blog?

Het is namelijk niet aan te raden om afbeeldingen via Google zomaar te gebruiken, vanwege auteursrechten en licenties op de foto’s. Afgelopen dinsdag was in het televisieprogramma de Rijdende rechter te zien hoe een vrouwelijke coach een boete moest betalen vanwege het gebruik van een foto van een beschuit met muisjes op haar website.

 

Hoe zit dat precies met auteursrechten en licenties?


Op al het werk wat iemand creëert berust auteursrecht (copyright) van de maker. Dit geldt voor foto’s, maar ook voor illustraties en geschreven teksten. Dit recht beschermt de maker en geeft diegene het alleenrecht om het werk openbaar te maken of te vermenigvuldigen.

Auteursrecht beschermt de maker van bijv. foto’s, illustraties of geschreven tekst en geeft diegene het alleenrecht om het werk openbaar te maken of te vermenigvuldigen

Nu zijn er veel makers die hun werk openstellen voor publiek onder een licentie. Veel gebruikte (internationale) licenties zijn de Creative Commons licenties. Voorwaarden voor hergebruik kunnen zijn: altijd de naam van de maker noemen (attributie), alleen voor niet-commercieel gebruik of het niet aanpassen van het materiaal.
Onder de Creative Commons Zero (CC0) verklaring doet de maker afstand van het auteursrecht en maakt daarmee zijn werk geschikt voor hergebruik zonder bovengenoemde voorwaarden. Dit natuurlijk onder voorbehoud van “algemeen goed gebruik”, dus niet om daarna door te verkopen of gebruiken voor onderwerpen die niet acceptabel zijn.

Daarnaast moet rekening gehouden worden met andere rechten, zoals merkenrecht van derden of portretrecht van personen. De maker van een foto moet in principe toestemming hebben om merken/logo’s of personen herkenbaar in beeld te brengen en dit als werk te publiceren.

 

Waar vind je mooie rechtenvrije afbeeldingen?


Hoe kom je dan aan goede afbeeldingen? Het veiligste is natuurlijk om zelf foto’s te maken voor je website of blog (zeer origineel). Daarnaast kan je stockfoto’s (wat minder origineel) kopen.

Wil je toch even snel en gemakkelijk via Google zoeken, gebruik dan “Tools” om te zoeken in Google afbeeldingen. Kies bij Gebruiksrechten: Gelabeld voor hergebruik, inclusief aanpassing. Controleer voor de zekerheid nog op de oorspronkelijke website of er aanvullende voorwaarden zijn, zoals verplichte attributie. 

Afbeelding Beschuit Virtueel Assistent Brigitte van Uden

Ikzelf maak graag gebruik van de gratis website www.pixabay.com. Hier vind je goede hoge-resolutie foto’s, die ik net wat mooier vind dan de meeste stockfoto’s. De afbeeldingen daar zijn vrijgesteld van copyrights onder de Creative Commons CC0 verklaring en mogen aangepast worden.
Overigens vind ik het wel netjes om de fotograaf altijd even te noemen, want ik waardeer het dat zij hun werk beschikbaar stellen. Op mijn website heb ik dit op een aparte pagina gedaan, maar je kan het ook in een onderschrift zetten.

 

Mooie passende foto’s bij je blog of social media posts vinden, is dus niet zo eenvoudig als het lijkt. Gebruik nooit zomaar foto’s van het internet en controleer bij elke afbeelding de originele website voor voorwaarden.

Welke tips heb jij voor het vinden van geschikte afbeeldingen?

 

Afbeelding: Jolanda Kool (www.pixabay.com)